STEDVIS FOR PRIVATE

Jeg hjælper private boligejere både før, under og efter et anlægsprojekt. Der kan være både tid og penge at spare med god rådgivning i forbindelse med arbejde, der skal udføres på dine udearealer. Herunder er nogle eksempler på hvad jeg kan hjælpe dig med.


Du har eller skal til at bygge hus og mangler en sparringspartner til disponeringen af udearealerne:
Herunder eksempelvis hvordan bygningen bedst placeres på grunden, hvilke regler og bindinger du er underlagt jf. lokalplan og bygningsreglement og hvordan udearealer og bygningen forholder sig harmonisk til hinanden. Jeg fungerer som sparringspartner for både dig som bygherre, entreprenøren og for eventuel bygningsarkitekt som du har knyttet til opgaven.


Du har brug for rådgivning til hvordan dit hus præsenterer sig bedst muligt mod omgivelserne:
Du ønsker at løfte kvaliteten af dine udearealer og måske går du i salgstanker eller har i længere tid forsøgt at sælge din bolig. Jeg kan hjælpe dig med at få øje på de tiltag der skal til for at gøre din bolig mere attraktiv når man møder den udefra. En bygning opleves i høj grad gennem kvaliteterne af dens omgivelser!


Du ønsker dig attraktive udearealer til din bolig med mindst muligt vedligehold:

I dag er det er populært at bo i hus med have, men mange oplever det også som et stort ekstraarbejde at leve op til forventningen om en bolig med et veltrimmet haveanlæg. Jeg ønsker at hjælpe husejere med et fornyet syn på de arealer, der omgiver deres boliger. Arealer som sagtens kan være både grønne, smukke og anvendelige og ikke mindst biodiverse uden at det kræve en masse viden eller store mængder klassisk havearbejde. Det er ikke på forhånd givet at et hus skal omgives af en traditionel prydhave med klippet plæne, hæk og vedligeholdelseskrævende staudebede. Der er mange andre muligheder, som kan tilpasses dine behov og ønsker samt det særlige sted din bolig er for dig.


Du skal håndtere regnvand på egen grund og ønsker at få størst mulig merværdi for pengene:

I de seneste år er der kommet fokus på regnvand i forbindelse med klimaforandringerne og mange grundejere pålægges at håndtere regnvand fra tagflader på egen grund. Her står boligejeren i en helt ny situation og mange vælger af ren vanetænkning at føre vandet under jorden i kloaksystemet eller i en nedgravet faskine så det forbliver usynligt. På denne måde går grundejeren glip af de særlige kvaliteter som eksempelvis grønne regnbede ganske gratis kan bidrage med nær boligen. Jeg hjælper boligejere i at tænke regnvandet ind i omgivelserne så det bidrager til f.eks. større biodiversitet, flere oplevelser og variation.


Du har store terrænforskelle på din grund og ønsker hjælp til at løse det på en hensigtsmæssig og smuk måde:

For mange husejere kan terrænforskelle på deres grund være svære at håndtere. Det er både dyrt og besværligt at flytte jord og etablere støttemursløsninger, så det er væsentligt at det er den rigtige løsning der vælges fra start. Jeg kan give dig et overblik over løsningsmuligheder, deres virkning på din boligs fremtræden og anvendelse samt priser på anlæg.


Du er haveentusiast og ønsker dig hjælp og vejledning til udviklingen af dine havedrømme:
Jeg hjælper private med udviklingen af haveplaner med spændende, grønne rum og plantelister tilpasset jord og lysforhold. Er du eksempelvis forelsket i tanken om den vilde og biodiverse have, hjælper jeg dig med at komme godt i gang.

Stokbrovej 114 - før og efter. Ejeren ønskede sig en mere vedligeholdelsesvenlig forhave, der både var spændende og præsenterede huset på bedst mulig vis. Løsningen blev en varieret belægning med grønne felter med græsarmering, beplantede højbede og grus omkring for at give et blødt udtryk. Bunden under det belagte areal er permeabel, så regnvandet siver direkte ned gennem fugerne og gruset.