Indehaver

INDEHAVER

Jeg er Indehaver af tegnestuen Stedvis hvor jeg yder arkitektrådgivning for både private og professionelle. Jeg har særligt fokus på stedets æstetik og hvordan arkitektur forankres vellykket i konteksten. Dertil er jeg optaget af hvordan vi som landskabsarkitekter understøtter og driver den grønne omstilling fremad, hvor bl.a. biodiversitet, klimatilpasning og landskabsplanlægningen spiller en væsentlig rolle.
Med mine 15 års erfaring i det private, som rådgiver indenfor landskab, planlægning og byrum, har jeg et solidt fagligt fundament.

Sideløbende med min virksomhed er jeg tilknyttet Arkitektskolen Aarhus, hvor jeg underviser på Unit 2/3 D på bacheloruddannelsen. Der er en fantastisk kombination, der giver mulighed for at skærpe fagligheden via undervisningen og relationerne som personlig vejleder.

Udvalgte Kurser og Konferencer (2019 - 2013):

'Governing urban Nature, Citizenship and Municipal Ecologies',  AAU, 
’Symposium om naturgenopretning’, AAU, IPBES, Age V. Jensens Naturfond og Naturstyrelsen
'Eksamineret regnvandskonsulent', Teknologisk Institut
‘ByNatur - byforskning uden grænser’, Konference AAA
‘Skriv effektivt og bedre’, skrivekursus, Update/Journalisthøjskolen
‘AB-92 for Ikkejurister’, konference - Arkitekternes Efteruddannelse
‘Arkitekten som procesleder’, projektlederkursus, Arkitekternes Efteruddannelse
‘Filosofi, god metode - Projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik’,
AAU, enkeltfag (½ år på deltid, ECTS: 15)
‘Sagsstyring, tid, økonomi og ledelse’, Projektlederkursus, Arkitekternes Efteruddannelse> CV <