EN BIGÅRD I BEDSTED

I de senere år har Bedsted, Thy, fået støtte fra bl.a Realdania til at nedrive en del faldefærdige ejendomme beliggende rundt omkring i byen. De tomme grunde, lå herefter mange steder urørt hen og blev for mange symbol på en gradvis afvikling af byen.

En gruppe lokale ildsjæle fik derfor ideen til etableringen af en bigård med tilhørende frugthave som mødested og åndehul for byens borgere. Ideen var også at stedet skulle bruges til undervisning i for skoleelever, foreninger mv. hvor bierne kunne opleves på nært hold. Bigården blev centralt placeret på Østergade, på det sted hvor byens gamle, populære værtshus, Malergården, tidligere havde ligget. Denne placering var væsentlig for stedets historik som lokalt mødested.

Jeg udviklede i samarbejde med idemagerne en projektskitse som anlægget kunne udføres efter. Ideen nød bred opbakning og mange lokale, frivillige både firmaer og enkeltper soner var med i udførelsen. Driften varetages i dag af en gruppe bestående af de nærmeste naboer.

bigård2
bivis2
IMG_0107
2016091013.36.380_srcset-large
2016091012.39.510_srcset-large