OM STEDVIS

Stedvis er en enmandstegnestue, der arbejder med akitektur og planlægning i klassisk forstand. Jeg lægger særligt meget vægt på stedet og skabelsen af steder og rum, som er gode for mennesker. Denne vægtning har rod i min holistiske tilgang til arkitekturbegrebet, som rækkende ud over blot det byggede: Sammen med bygværket, danner natur, kultur, infrastruktur og landskabet den arkitektoniske helhed, hvilket er en vigtig pointe i udviklingen af vellykkede arkitekturprojekter.

Jeg er specialist i at se disse sammenhænge, på alle skalatrin, og har den fundamentale værktøjskasse for design - og projektudvikling i orden. Arkitekthåndværket sættes højt og jeg leverer gedigent tegnearbejde, baseret på grundig research. 


Stedvis er en vigtig rådgiver og sparringspartner for både bygherrer og andre tegnestuer når et projekt er under udvikling.

Stedvis bistår bygherre med rådgivning i alle projektfaser og har et tæt tværfagligt samarbejde med et bredt udvalg af specialister indenfor bl.a. trafik, tilgængelighed, biodiversitet og regnvandshåndteringEksempler på konsulentydelser:

Klimatilpasningsprojekter med særlig tilpasning til stedet, fokus på biodiversitet og forvaltningen af det grønne, stedsanalyser i forbindelse med projektudvikling, udarbejdelse af masterplaner for by og infrastruktur, strategier for tryghedsrenovering af udsatte boligområder, udarbejdelse af bebyggelsesplaner, design af uderum for børnehaver, skoler og andre institutioner, design af byrum og pladser, landskabsanalyser og placering af tekniske anlæg i landskabet, stedsrelateret grafisk design og kommunikation, design af veje og stier, udarbejdelse af designmanualer, håndtering af vandproblematikker, design af gårdrum og haveplaner, design af byrumsmøbler og produktudvikling af eksempelvis belægninger, input til lokal- og kommuneplanlægning....