Om StedVis

STEDVIS       

                                          BY   I   LAND    I   PLAN

OM STEDVIS

Stedvis er en lille tegnestue, der arbejder med akitektur og planlægning i klassisk forstand. Vi lægger særligt meget vægt på stedet og skabelsen af steder og rum, som er gode for mennesker og sociale samspil. Denne vægtning har rod i tegnestuens holistiske tilgang til arkitekturbegrebet, som rækkende ud over blot det byggede. Sammen med bygværket, danner natur, kultur, infrastruktur og landskabet den arkitektoniske helhed, hvilket er en vigtig pointe i udviklingen af vellykkede arkitekturprojekter.

 

Stedvis er specialister i at se disse sammenhænge, på alle skalatrin, og har den fundamentale værktøjskasse for design - og projektudvikling i orden. Tegnestuen sætter arkitekthåndværket højt og leverer gedigent tegnearbejde, baseret på grundig research. Stedvis er derfor en vigtig rådgiver og sparringspartner for både bygherrer og andre tegnestuer når et projekt er under udvikling.

Tegnestuen bistår bygherre med rådgivning i alle projektfaser og har et tæt samarbejde med et bredt udvalg af fagspecialister indenfor bl.a. trafik, tilgængelighed og LAR. Stedvis er medlem af Danske Arkitektvirksomheder.
Eksempler på ydelser:

Klimatilpasningsprojekter med særlig tilpasning til stedet, Stedsanalyser i forbindelse med projektudvikling, udarbejdelse af masterplaner for by og infrastruktur, forslag til tryghedsrenovering af udsatte boligområder, udarbejdelse af bebyggelsesplaner, design af uderum for børnehaver, skoler og andre institutioner, design af byrum og pladser, landskabsanalyser og placering af tekniske anlæg i landskabet, stedsrelateret grafisk design og kommunikation, design af veje og stier, udarbejdelse af designmanualer, håndtering af vandproblematikker, design af gårdrum og haveplaner, design af byrumsmøbler og produktudvikling af eksempelvis belægninger, input til lokal- og kommuneplanlægning og meget andet...

StedVis I By I Land I Plan I Toften 3 I 8520 Lystrup  +45 26179709

 

© Copyright 2018 | StedVis | All Rights Reserved